הלוואה ללא ערבים

בנקים רבים לא מאפשרים קבלת הלוואות ללא ערבים. אחת הסיבות לכך היא אמון נמוך בלקוח או אשראי בעייתי. אך, בעינינו זו לא יכולה להיות סיבה לאי קבלת הלוואה.

אנו מאמינים שלקוחות אשר צריכים הלוואות ואין באפשרותם לספק ערבים אשר יערובו להלוואתם עדיין זכאים להלוואות מתאימות.

מתוך כך החלטנו לספק ללקוחותינו שירותי הלוואה ללא ערבים. הלוואות אלו ניתנות באופן חוץ בנקאי, ללא ערבים וללא בטחונות ובאופן מיידי.

שינוי גודל גופנים